Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Sitemizde satışa sunulan kitaplar, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği amaç ve ilkeleriyle uygunluk gösteren, seçilmiş yayınlardır. Satışa sunulan süreli yayınlar ise Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yayımlanan dergilerdir.

 

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ

Dilimiz, Kimliğimizdir” şiarıyla, toplumda dil şuurunun yerleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2008’de kurulan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED)’nin Genel Merkezi Eyüpsultan Feshane Caddesi, No: 3’te bulunmaktadır.

 

TWITTER / @tdedtr  

INSTAGRAM / @tdedtr

FACEBOOK / @turkiyedilveedebiyat

YOUTUBE / https://www.youtube.com/channel/UCnUwND-FnnVH4HCidVO79MQ

 

 

Tarihçesi

Genel Başkan Ekrem Erdem, İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptığı 22. dönemde, tabelalardaki yabancılaşma ve yozlaşmalara yönelik toplumdan gelen yoğun tepkiler üzerine 104 arkadaşıyla birlikte Meclis Araştırma önergesi verdi. Mecliste bulunan partilerin ittifakıyla araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon çalışmalarında Türkçenin içine sürüklendiği vahameti gören Ekrem Erdem, fikirlerine itibar ettiği kişilerle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonunda dernek kurma fikri benimsendi ve 20 Mayıs 2008’de “Dil ve Edebiyat Derneği” kuruldu. Kurucular arasında bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler, belediye başkanları, sanatçılar, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve Türkçe sevdalısı iş adamları bulunuyordu.

 

Derneğin Statüsü

Kuruluşunun birinci yılının sonunda “Dil ve Edebiyat Derneği”ne Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü verildi. Yine aynı yıl faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere TÜRKİYE isminin kullanım hakkı İçişleri Bakanlığınca onaylandı. Dil ve Edebiyat Derneği “Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği” olarak tescil edilmiş oldu.

 

 

Derneğin Amacı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin amacı; dil, kültür ve medeniyet şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir. Dernek bütün faaliyetlerini kamu yararını gözeterek yapar.

 

Derneğin İlkeleri

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği;

  • Dili millî bir mesele olarak her türlü siyasî ve ideolojik düşüncelerin üzerinde tutar.
  • Türkçenin fakirleştirilmeden geliştirilmesinden yanadır.
  • Yaşayan kelimelerin korunmasından yana olduğu gibi Türkçede karşılığı olan kelimeler yerine yabancı kelimelerin kullanılmasına da karşıdır.
  • İhtiyacı halinde alınan yabancı kökenli kelimelere kendi sesimizin verilmesinden yanadır.
  • Medeniyet ve kültürün taşıyıcısı olan dili bir ayrıştırma sebebi değil, birleştirme unsuru olarak görür.
  • Dil konusunda yapılan iyi niyetli bütün çalışmaları destekler.
  • Faaliyetlerinde her türlü öneri ve yardıma açıktır.

 

 

Kapat